Τα τμήματα του Παιδικού Σταθμού μας | ΠΑΙΔΙΚΟΡΑΜΑ
 
 • τμήματα

Τα τμήματά του παιδικού σταθμού-νηπιαγωγείου μας είναι χωρισμένα σε τέσσερις ηλικιακές ομάδες:

• 2-3 ετών (μικρά προ-προνήπια), 3-4 ετών (προ-προνήπια),

• 4-5 ετών (προνήπια) και 5-6 ετών (νήπια)

Το υψηλό επίπεδο παροχών προσφέρει τη βάση για μια επιτυχημένη πορεία στην προσχολική ηλικία και παραπέρα. Τα παιδιά είναι καλύτερα προετοιμασμένα τόσο για το σχολείο όσο και για τη ζωή γενικότερα. Τα προγράμματά μας είναι ευθυγραμμισμένα με όλα τα αναπτυξιακά στάδια, στοχεύουν σε όλα τα επίπεδα στη σχολική ετοιμότητα και στη συναισθηματική ωρίμανση και προσαρμόζονται σε κάθε ηλικία στις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών.

2-3 ετών
(μικρά προ-προνήπια)

Σε αυτήν την ηλικία το παιδί σας θα:

 • συστηθεί στην τάξη
 • βιώσει ανώδυνα τον αποχωρισμό και σε θετικό κλίμα
 • ξεκινήσει την κοινωνικοποίησή του
 • ενταχθεί σε ένα περιβάλλον εμπλουτισμένο με μουσική, τέχνες, κίνηση και εξερεύνηση των αισθήσεων
 • εξερευνήσει ελεύθερα αξιοποιώντας τη φυσική του περιέργεια
 • αποκτήσει ακουστικές και λεκτικές δεξιότητες
 • ξεκινήσει να ακολουθεί την καθημερινότητα της τάξης και τους κανόνες της για να διασφαλίσει ασφαλή συναισθήματα
 • συμμετέχει σε σωματικές δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη (αδρή κινητικότητα)
 • εξασκήσει την λεπτή κινητικότητα μέσα από την ενασχόλησή του με πάζλ, τουβλάκια, επιτραπέζια κ.τ.λ.
 • αναπτύξει τη γλώσσα μέσω της καθημερινής επικοινωνίας με τα συνομήλικα παιδιά και τους ενήλικες και μέσα από παραμύθια, τραγούδια, παιχνίδια ρόλων κ.τ.λ.
 • κατακτήσει τον έλεγχο των σωματικών του αναγκών
3-4 ετών
(προ-προνήπια)

Σε αυτήν την ηλικία το παιδί σας θα:

 • συνεχίσει σε θετικό κλίμα την κοινωνικοποίησή του
 • ακολουθεί τους κανόνες της τάξης
 • μάθει να μεταβαίνει από μια δραστηριότητα σε άλλη
 • αναπτύξει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους παιδαγωγούς του και τους συνομήλικους
 • αρχίσει να κατανοεί και να σέβεται τη διαφορετικότητα
 • αρχίσει να επιδεικνύει συντονισμό και ισορροπία κατά τη διάρκεια ασκήσεων αδρής κινητικότητας μέσα και έξω από την τάξη
 • αρχίσει να επιδεικνύει συντονισμό και δύναμη κατά τη διάρκεια ασκήσεων λεπτής κινητικότητας
 • γίνει περισσότερο ανεξάρτητο στη λήψη αποφάσεων
 • ενθαρρύνεται να χρησιμοποιεί το λόγο για να επιλύει προβλήματα και να εκφράζει συναισθήματα
 • μάθει να μοιράζεται μέσα από το συνεργατικό παιχνίδι
 • συμμετέχει σε αισθητηριακά παιχνίδια
 • συμμετέχει σε μικρές και μεγάλες ομάδες
 • συμμετέχει σε απλές μαγειρικές συνταγές
 • ενθαρρύνεται να εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του μέσα από συζητήσεις, τραγούδια, δραματοποιήσεις
 • αποκτήσει γνώσεις σχετικές με σωστές διατροφικές συνήθειες και σωματική φροντίδα
 • συμμετέχει σε προγράμματα μουσικής προπαιδείας και αγγλικής γλώσσας με ειδικούς συνεργάτες
 • μαθαίνει απλές μαθηματικές έννοιες
4-6 ετών
(προνήπια-νήπια)

Σε αυτήν την ηλικία το παιδί σας θα:

 • δημιουργήσει φιλίες
 • αναπτύξει αυτοεκτίμηση και αυτοέλεγχο
 • συνεχίσει να δημιουργεί σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους παιδαγωγούς του και συνομήλικους, να καταλαβαίνει τις απόψεις των άλλων, να διαπραγματεύεται και να βάζει κανόνες στα πλαίσια της ομάδας
 • μάθει να παίζει συνεργατικά παιχνίδια με τους παιδαγωγούς του και συνομήλικους
 • κατανοεί και θα σέβεται τη διαφορετικότητα
 • αναπτύξει πλήρως τη λεπτή κινητικότητα
 • συμμετέχει σε εκδρομές εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου
 • ενθαρρύνεται να γράφει το όνομά του και λέξεις όπως μπορεί
 • αναπτύξει την περιέργειά του για τον κόσμο, την αυτοπεποίθησή του, τη δημιουργικότητα, φαντασία και προσωπική πρωτοβουλία
 • κερδίσει γνώση σχετικά με υγιεινές διατροφικές συνήθειες και σωματική φροντίδα
 • συμμετέχει σε δραστηριότητες γλωσσικής ανάπτυξης
 • αντιλαμβάνεται μαθηματικές έννοιες, αριθμούς, μετρήσεις, ταξινομήσεις, ομαδοποιήσεις και χωροχρονικές έννοιες
 • συμμετέχει σε προγράμματα μουσικής προπαιδείας και αγγλικής γλώσσας με ειδικούς συνεργάτες
 • πειραματίζεται στις φυσικές επιστήμες
 • αποκτά εμπειρίες μέσω της εκτέλεσης μαγειρικών συνταγών
 • συμμετέχει σε παιχνίδια και δραστηριότητες που εξελίσσουν την αδρή κινητικότητα
 • αποκτήσει σχολική ετοιμότητα