Λαογραφικό μουσείο

Λαογραφικό μουσείο

  • Στο πλαίσιο της θεματικής μας ενότητας για τα μουσεία επισκεφτήκαμε το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης και παρακολουθήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα " Ένα μουσείο από το Αλώνι ως το βελόνι". Ανακαλύψαμε τις εκθέσεις του Μουσείου για την υδροκίνηση και την ενδυμασία με μουσικοκινητικά παιχνίδια και κατασκευές, εξοικειωθήκαμε με παλιές τεχνικές και υλικά και γνωρίσαμε τις συνήθειες αλλά και τα αντικείμενα της καθημερινής ζωής των παππούδων μας.