Αρχαιολογικό μουσείο

Αρχαιολογικό μουσείο

  • Μια μέρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ήταν αρκετή για να θαυμάσουμε όλα τα ευρήματα του αρχαϊκού κόσμου της Μακεδονίας, αγάλματα, κοσμήματα, νομίσματα, αγγεία και να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας σχετικά με το project που εκπονήσαμε “Θεσσαλονίκη, η νύφη του Βορρά, η πολυπολιτισμική μας πόλη»...