προσωπικά δεδομένα
 
  • προσωπικά δεδομένα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Ο Παιδικός Σταθμός-Νηπιαγωγείο «ΠΑΙΔΙΚΟΡΑΜΑ», απόλυτα ευαισθητοποιημένος με τις επιταγές του νέου Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των παιδιών που φοιτούν σ’ αυτό, σας ενημερώνει ότι έχει συμμορφωθεί με τον παραπάνω Κανονισμό, υιοθετώντας τα κατάλληλα και απαραίτητα νομικά, τεχνικά, οργανωτικά και μηχανογραφικά μέτρα.

Το «ΠΑΙΔΙΚΟΡΑΜΑ» συλλέγει και διατηρεί μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα που αφορούν εσάς και τα παιδιά σας, με απώτερο σκοπό την ομαλή, εύρυθμη και επωφελή για τα παιδιά σας φοίτησή τους στον Παιδικό Σταθμό-Νηπιαγωγείο, προνοώντας και φροντίζοντας για τις εξατομικευμένες ανάγκες και ιδιαιτερότητες του καθενός, δρώντας επαγγελματικά, εκπαιδευτικά και κοντά στα παιδιά.

Με σκοπό την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των παιδιών, αλλά και των προσωπικών δεδομένων των γονέων, το «ΠΑΙΔΙΚΟΡΑΜΑ» ακολουθεί αυστηρή πολιτική απορρήτου, εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας των δεδομένων αυτών. Η πολιτική αυτή υιοθετείται και τηρείται από όλους τους συνεργάτες του Παιδικού Σταθμού-Νηπιαγωγείου, τόσο τους συνεργαζόμενους βρεφονηπιοκόμους και νηπιαγωγούς, τους εξωτερικούς και εσωτερικούς ιατρούς, όσο και το διοικητικό και υπαλληλικό προσωπικό και τους προμηθευτές του.

Λαμβάνουμε τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεση κάθε γονέα σχετικά με τη χρήση, επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών και των ευαίσθητων δεδομένων που σχετίζονται με τα παιδιά, επικαιροποιώντας τα, όποτε είναι απαραίτητο. Τα δεδομένα αυτά παραμένουν εντός των συνεργαζόμενων με τον Παιδικό Σταθμό-Νηπιαγωγείο προσώπων και συνεργατών και δεν διαμοιράζονται σε τρίτα πρόσωπα, μη σχετιζόμενα με τη δραστηριότητα και λειτουργία του. Τα ευαίσθητα δεδομένα των παιδιών δεν χρησιμοποιούνται για άλλον σκοπό, χωρίς τη ρητή συναίνεση και έγκριση των γονέων τους, η οποία λαμβάνεται πριν από κάθε δράση του Παιδικού Σταθμού-Νηπιαγωγείου, όπως η πραγματοποίηση εκδρομών εκτός του σχολικού χώρου, συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, ανάρτηση φωτογραφιών κ.τ.λ..

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@paidikorama.gr.