ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

  • Χρησιμοποίηση της γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων και αιτιολόγησης
  • Ανάπτυξη λεξιλογίου μέσα από συζητήσεις και εμπειρίες ανάγνωσης
  • Εξάσκηση γραφής
  • Αναγνώριση των γραμμάτων του αλφάβητου
  • Προαγωγή αγάπης για την λογοτεχνία, αφήγηση ιστοριών, ακολουθία αλληλουχιών και σύνδεση πληροφοριών και γεγονότων με εμπειρίες ζωής
  • Ανάπτυξη φωνημικής και φωνολογικής επίγνωσης