ΕΞΕΡΕΥΝΩ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 

ΕΞΕΡΕΥΝΩ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΞΕΡΕΥΝΩ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

    • Αντίληψη της γης, της ζωής και των φυσικών επιστημών
    • Εξερεύνηση του φυσικού κόσμου
    • Σχέση αιτίας και αποτελέσματος
    • Έρευνα και εφαρμογή, παρατήρηση και διερεύνηση