ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ
 

ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ

ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ

  • Η μουσική είναι μια κινητήρια δύναμη για δημιουργικότητα που δίνει ερεθίσματα αλλά και καθοδηγεί την ανθρώπινη φαντασία. Οι επιδράσεις της μουσικής παιδείας είναι εμφανείς σε ψυχικό αλλά και σωματικό επίπεδο. Με τη μουσική ενισχύουμε την έκφραση ιδεών, σκέψεων και συναισθημάτων και την καλή συναισθηματική κατάσταση και αναπτύσσουμε δεξιότητες κοινωνικές, επικοινωνιακές, ακουστικές, φωνητικές και κινητικές.