ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ
 

ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ

ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ

    • Αναγνώριση των συναισθημάτων
    • Ενσυναίσθηση
    • Επίλυση διαφορών
    • Επίδειξη δικαιοσύνης και υπευθυνότητας
    • Αντίληψη και εκτίμηση της διαφορετικότητας