ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ ΣΚΕΨΗ
 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ ΣΚΕΨΗ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ ΣΚΕΨΗ

    • Κατανόηση των αριθμών
    • Αναγνώριση και καταμέτρηση
    • Αναγνώριση, περιγραφή και σύγκριση σχημάτων
    • Ομαδοποίηση, κατηγοριοποίηση
    • Περιγραφή και σύγκριση μετρήσιμων χαρακτηριστικών